Bourse pour étudier à votre université d'origine

FashionForest legatet

Informations générales sur cette bourse

Institution: 
FashionForest
Nom: 
FashionForest legatet

Har du interesse for marketing og/eller mode på enten praktisk eller teoretisk niveau eller måske begge dele? Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet lige her. Ansøgningsprocessen er let og tager ikke lang tid at gennemføre.


FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi samt for marketing eller mode i det hele taget - eller begge ting i kombination.


Bag FashionForest legatet står FashionForest, som også forestår udvælgelsen af legatets modtagere. FashionForest legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende inden for marketing og marketingrelaterede emner samt mode og moderelaterede emner på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Eventuelle forskningsmæssige formål tildeles signifikant vægt i udvægelsesprocessen, men alle nuværende og tidligere studerende, som arbejder med eller planlægger at arbejde med et marketingprojekt eller projekt, der vedrører mode, opfordres til at søge.


Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.

Délais

Les délais suivants concernent :
Date limite: 
01.03.
01.07.